Pizzaklubben – för dig med speciellt intresse för matematik!

Sollentuna vill uppmärksamma elever med särskild fallenhet för matematik genom att skapa en mötesplats som har till syfte att erbjuda elever en undervisning som möter deras kapacitet och stimulerar till nyfikenhet. Under vårterminen 2015 kommer en pilotomgång av en sådan verksamhet att arrangeras av Edsbergsskolan på uppdrag av barn- och utbildningskontoret. Vi kallar den Pizzaklubben. Läs mer  här.

Inbjudan till föräldraföreläsning om betyg och bedömning

Hur fungerar det nya betygssystemet och hur bedöms elevernas kunskaper utifrån betygskraven? Hur har synen på kunskap och bedömning förändrats sedan ni själva gick i skolan? Edsbergsskolans lärare Cecilia Lindell och Carina Såge ger en historisk tillbakablick, förtydligar och konkretiserar med exempel.

Datum: 12 november 2014
Tid: 18.30-20.00
Plats: Edsbergsskolans matsal
Anmälan: Sker via ditt barns mentor. Har du inget barn på Edsbergsskolan, anmäl dig via expeditionen.

Välkomna!

 

Rektorsbrev oktober

Hej,
Nu smyger den mysiga hösten sig på. Våra fina sjuor har gjort sig hemmastadda bland annat genom den fadderverksamhet som våra lärare organiserat och genomfört tillsammans med eleverna med den äran. Vi tycker att det viktigt att alla våra elever är trygga och trivs på Edsbergsskolan! Läs hela brevet här.

Val och byte av skola

Från och med den 20 september måste ni som vårdnadshavare aktivt ansöka om byte i e-tjänsten för att kunna få erbjudanden om plats på den skola som ni vill byta till. Detta gäller i första hand er som inte fått ert förstahandsval i skolvalet och fram tills nu funnits i skolornas listor när platser uppstår. Läs mer här.

 

Lediga elevplatser

Vi har ett fåtal platser kvar i våra klasser:

Inriktningsklass Ma/No, Musik.
Profilklass Engelska
Profilklass Idrott
Spetsutbildning i Matematik

Läs mer om profilklasserna här.

Läs mer om spetsutbildningen i matematik här.

Vill du söka ring expeditionen tel. 08-594 77 930 för mer information.

Välkommen med din ansökan!

Sara Carlson
Rektor för Edsbergsskolan

Skolstart läsåret 2014/15

BackToSchool[1]Välkommen till skolstart nu på tisdag, den 19 augusti kl 09.00!

Under perioden, tisdag 19 augusti t.o.m. måndag 25 augusti är det uppstartsvecka på Edsbergsskolan med schemabrytande aktiviteter.

Uppstartsveckans innehåll och schema presenteras på denna sida.

/Skolledningen