Inbjudan till föräldraföreläsning om betyg och bedömning

Hur fungerar det nya betygssystemet och hur bedöms elevernas kunskaper utifrån betygskraven? Hur har synen på kunskap och bedömning förändrats sedan ni själva gick i skolan? Edsbergsskolans lärare Cecilia Lindell och Carina Såge ger en historisk tillbakablick, förtydligar och konkretiserar med exempel.

Datum: 12 november 2014
Tid: 18.30-20.00
Plats: Edsbergsskolans matsal
Anmälan: Sker via ditt barns mentor. Har du inget barn på Edsbergsskolan, anmäl dig via expeditionen.

Välkomna!

 

Rektorsbrev oktober

Hej,
Nu smyger den mysiga hösten sig på. Våra fina sjuor har gjort sig hemmastadda bland annat genom den fadderverksamhet som våra lärare organiserat och genomfört tillsammans med eleverna med den äran. Vi tycker att det viktigt att alla våra elever är trygga och trivs på Edsbergsskolan! Läs hela brevet här.

Val och byte av skola

Från och med den 20 september måste ni som vårdnadshavare aktivt ansöka om byte i e-tjänsten för att kunna få erbjudanden om plats på den skola som ni vill byta till. Detta gäller i första hand er som inte fått ert förstahandsval i skolvalet och fram tills nu funnits i skolornas listor när platser uppstår. Läs mer här.

 

Lediga elevplatser

Vi har ett fåtal platser kvar i våra klasser:

Inriktningsklass Ma/No, Musik.
Profilklass Engelska
Profilklass Idrott
Spetsutbildning i Matematik

Läs mer om profilklasserna här.

Läs mer om spetsutbildningen i matematik här.

Vill du söka ring expeditionen tel. 08-594 77 930 för mer information.

Välkommen med din ansökan!

Sara Carlson
Rektor för Edsbergsskolan

Skolstart läsåret 2014/15

BackToSchool[1]Välkommen till skolstart nu på tisdag, den 19 augusti kl 09.00!

Under perioden, tisdag 19 augusti t.o.m. måndag 25 augusti är det uppstartsvecka på Edsbergsskolan med schemabrytande aktiviteter.

Uppstartsveckans innehåll och schema presenteras på denna sida.

/Skolledningen

Förlängd försöksverksamhet med spetsutbildning i matematik

Det har skett förändringar i regleringen av försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan. Ändringen innebär att tidsperioden för att starta spetsutbildning i årskurs 7 förlängs från fem till åtta år. För Edsbergsskolans del innebär det att vi får starta nya mattespetsklasser i sju läsår till, totalt sett åtta klasser under åren 2013-2020. Läs mer om spetsutbildning här.

/Skolledningen

Välkommen tillbaka från sommarlovet!

Hej,

Jag heter Sara Carlson och har fått äran att arbeta som rektor på Edsbergsskolan. Jag hoppas och tror att jag kan leva upp till de förväntningar och krav som ställs på mig.

Inledningsvis tänker jag lägga mycket av min tid till att lära känna elever, personal och verksamheten. För mig är det viktigt att vi utvecklar verksamheten tillsammans.

Jag har tagit del av Skolinspektionens rapport om skolan, Våga visas rapport och underlag från Sollentuna Kommuns skolutvecklare vilka tillsammans med skolan har inlett ett utvecklingsarbete, PRIO. PRIO som vi har fått förmånen att delta i har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare

  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Om du vill kan du läsa mer om detta här:http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/prio

Min bild av Edsbergsskolan är att det är en skola med fina elever, engagerad personal och en skola där det görs en massa BRA saker – det skall vi fortsätta med.

 

När det gäller skolan vill jag arbeta efter de grunder som forskningen visar på för framgångsrika skolor. En framgångsrik skola är en skola som får bättre resultat än vad som förväntas av den. Där Kunskap och lärande är i centrum där man lär för framtiden. I den skolan har vi höga förväntningar på elever och personal och arbetar för att alla ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Detta förutsätter att vi har goda relationer. Vi måste kunna lita på varandra för att utvecklas, samt bygga upp ett respektfullt och utmanande förhållningsätt till varandra.

Jag skall också passa på att berätta lite om mig själv.

Jag är född och uppvuxen i Sandviken. I Sandviken gick jag i grundskolan och  gymnasiet. Jag läste till Ma/NO lärare för åk 4-9 i Stockholm och tog examen 1996. De senaste fem åren har jag  arbetat på Mörbyskolan, i Danderyd som biträdande rektor.

Innan dess arbetade jag på Sofielundsskolan och som matematikutvecklare för Sollentuna kommun. Jag är gift, har tre pojkar och bor i Töjnan, här i Sollentuna. De senaste tre åren har jag studerat på rektorsprogrammet Stockholms Universitet och räknar med att ta examen i september.

Avslutningsvis vill jag framhålla att som förälder är du oerhört viktig på många sätt. Ett barn som bla får höra av många varför utbildning är viktig, har bättre chanser att nå bättre resultat i skolan.

Välkommen tillbaka från Sommarlovet!

Sara Carlson, Rektor för Edsbergsskolan