Lediga elevplatser

Vi har ett fåtal platser kvar i våra klasser:

Inriktningsklass Ma/No, Musik.
Profilklass Engelska
Profilklass Idrott
Spetsutbildning i Matematik

Läs mer om profilklasserna här.

Läs mer om spetsutbildningen i matematik här.

Vill du söka ring expeditionen tel. 08-594 77 930 för mer information.

Välkommen med din ansökan!

Sara Carlson
Rektor för Edsbergsskolan

Skolstart läsåret 2014/15

BackToSchool[1]Välkommen till skolstart nu på tisdag, den 19 augusti kl 09.00!

Under perioden, tisdag 19 augusti t.o.m. måndag 25 augusti är det uppstartsvecka på Edsbergsskolan med schemabrytande aktiviteter.

Uppstartsveckans innehåll och schema presenteras på denna sida.

/Skolledningen

Förlängd försöksverksamhet med spetsutbildning i matematik

Det har skett förändringar i regleringen av försöksverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolan. Ändringen innebär att tidsperioden för att starta spetsutbildning i årskurs 7 förlängs från fem till åtta år. För Edsbergsskolans del innebär det att vi får starta nya mattespetsklasser i sju läsår till, totalt sett åtta klasser under åren 2013-2020. Läs mer om spetsutbildning här.

/Skolledningen

Välkommen tillbaka från sommarlovet!

Hej,

Jag heter Sara Carlson och har fått äran att arbeta som rektor på Edsbergsskolan. Jag hoppas och tror att jag kan leva upp till de förväntningar och krav som ställs på mig.

Inledningsvis tänker jag lägga mycket av min tid till att lära känna elever, personal och verksamheten. För mig är det viktigt att vi utvecklar verksamheten tillsammans.

Jag har tagit del av Skolinspektionens rapport om skolan, Våga visas rapport och underlag från Sollentuna Kommuns skolutvecklare vilka tillsammans med skolan har inlett ett utvecklingsarbete, PRIO. PRIO som vi har fått förmånen att delta i har som övergripande mål att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om två saker:

  • Att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare

  • Att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

Om du vill kan du läsa mer om detta här:http://www.skl.se/vi_arbetar_med/skola_och_forskola/prio

Min bild av Edsbergsskolan är att det är en skola med fina elever, engagerad personal och en skola där det görs en massa BRA saker – det skall vi fortsätta med.

 

När det gäller skolan vill jag arbeta efter de grunder som forskningen visar på för framgångsrika skolor. En framgångsrik skola är en skola som får bättre resultat än vad som förväntas av den. Där Kunskap och lärande är i centrum där man lär för framtiden. I den skolan har vi höga förväntningar på elever och personal och arbetar för att alla ska utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Detta förutsätter att vi har goda relationer. Vi måste kunna lita på varandra för att utvecklas, samt bygga upp ett respektfullt och utmanande förhållningsätt till varandra.

Jag skall också passa på att berätta lite om mig själv.

Jag är född och uppvuxen i Sandviken. I Sandviken gick jag i grundskolan och  gymnasiet. Jag läste till Ma/NO lärare för åk 4-9 i Stockholm och tog examen 1996. De senaste fem åren har jag  arbetat på Mörbyskolan, i Danderyd som biträdande rektor.

Innan dess arbetade jag på Sofielundsskolan och som matematikutvecklare för Sollentuna kommun. Jag är gift, har tre pojkar och bor i Töjnan, här i Sollentuna. De senaste tre åren har jag studerat på rektorsprogrammet Stockholms Universitet och räknar med att ta examen i september.

Avslutningsvis vill jag framhålla att som förälder är du oerhört viktig på många sätt. Ett barn som bla får höra av många varför utbildning är viktig, har bättre chanser att nå bättre resultat i skolan.

Välkommen tillbaka från Sommarlovet!

Sara Carlson, Rektor för Edsbergsskolan

Ny rektor från 1 augusti

Rekryteringsprocessen av ny rektor till Edsbergsskolan är avslutad och ny rektor från den 1:a augusti 2014 är Sara Carlson. Sara kommer senast från en tjänst som skolledare i Danderyd. Vi är glada att vi lyckats knyta Sara till Sollentuna och ser fram emot ett långsiktigt arbete tillsammans.

Daniel Broman
Förvaltningschef

Söka till Edsbergsskolan?

Tänker du söka till Edsbergsskolan åk 7, 8 eller 9? Du gör ditt val på Sollentuna kommuns hemsida. Är du inte skriven i Sollentuna kommun? Kontakta expeditionen, tel. 08 – 594 77 930 för ansökningsblanketter. Är du intresserad av att titta på vår särskola (åk 7-9)? Kontakta tf. Rektor Jonas Juntunen på tel. 0739 – 15 23 16.

Har du sökt profilklass eller spetsutbildning i matematik? Besked om antagning kommer per post senast den 31 januari.

/Skolledningen

Öppet hus på Edsbergsskolan lördagen den 25 januari

ÖPPET HUS på Edsbergsskolan!

Lördagen den 25 januari, kl. 10 – 13.

Kom och se våra lokaler, träffa lärare och elever. Vi informerar om skolan och våra utbildningar inför läsåret 14/15. Besök matteverkstaden, testa på experiment i NO-salarna, spela och sjung på musiken , med mera. Kaffe och kaka till försäljning. Information om blivande nya profilklasser i engelska och idrott (åk 7 läsåret 14/15), våra inriktningar no/ma, dans, musik, särskolan samt spetsutbildningen i matematik. Missade du att söka till profilklass engelska/idrott eller  spetsutbildning i matematik i december? Det finns fortfarande möjlighet att söka till oss! Vi har extra intagning den 28 januari.  Kontakta expeditionen för mer information tel 08-594 77 930 eller maila Jonas på jojun_s@edu.sollentuna.se.

Hjärtligt välkomna till Edsbergsskolan i Sollentuna!

Rektorsbyte och jullov

Ingela Robertsson slutar som planerat sin rektorstjänst på Edsbergsskolan efter jullovet. Från och med 21 december är Jonas Juntunen tillförordnad Rektor. Under jullovet är expeditionen, skolan samt fritidsgården Ringen stängda. Expeditionen öppnar åter den 7 januari kl. 08.30. Fritidsgården Ringen öppnar åter den 2 januari. Skolan börjar onsdagen den 8 januari kl. 09.00 enligt specialschema. Är du förälder eller elev logga gärna in på Infomentor för mer information.  Har du sökt till våra profilklasser eller spetsutbildningen i matematik och har frågor om dessa kan du kontakta Jonas på telefon 0739-15 23 16 eller skicka e-post på jojun_s@edu.sollentuna.se.

Vi önskar alla besökare en God jul och ett Gott nytt år!
/Skolledningen